Programma

Het programma voor maart 2018 

Het programma voor maart 2018 kent wat voorbehouden, n.l. ijs en weder diende gaan afspraken door. Hou de website in de gaten, daar staan mededelingen op. Als het urgent is sturen we iedereen tussendoor een mailbericht.

Dinsdag 6 maart praat- en bindavond:

ZONDAG 11 maart 2018:
Herkansing na afzeggen snoeken op 25 februari>>>Roofvissen in Hoenkoop en omgeving. Start vanaf 9 uur op de kruising van de Hoenkoopserijweg en de Tiendweg (even voorbij centrum van Haastrecht) Er zijn daar verschillende weteringen waar kan worden gevist. We hebben daar GEEN café o.i.d. waar we kunnen afspreken, dus zorg zelf voor je (warme) natje en droogje. Om 12.30 verzamelen we op dezelfde plek en maken we de tussenbalans op. Suggestie: Is het roofvissen niks, dan kun je – maar dat beslis je zelf- de middag nog uitwijken naar Oudewater om het op wintervoorn te proberen. LET OP WEBSITE> ALS ER NOG TE VEEL IJS LIGT GAAT HET NIET DOOR.

Dinsdag 13 maart praat- en bindavond

Zondag 18 Maart 2018 Wintervoorn in grachten en havens Dordrecht:
Veel leden hebben een Dordtse vergunning. We moeten het maar eens gaan uitvinden . Marius en Chris proberen om voor 18 maart proef te vissen om zo informatie te kunnen geven. Informatie over de plek waar we verzamelen en de tijd volgt nog. 

Dinsdag 20 maart CDC (droge) vliegen binden:
Deze bindworkshop is vooral bedoeld voor vliegvissers die op de Sure en de Kyll willen vissen en verder voor iedere belangstellend lid van de ’s-Gravenhaagse Vliegvisser. Wij zorgen voor bindmateriaal als je dat niet hebt.

Dinsdag 27 maart praat- en bindavond:

ZEEBAARS info
Omdat het slecht gaat met het zeebaarsbestand gelden, met ingang van enige tijd geleden al, voor deze vissoort enkele bijzondere wettelijke beperkingen.
Recreatieve visserij: Voor de recreatieve visserij met hengels geldt dat een sportvisser in 2018 bij het vissen in zee, de kustwateren en in de zeegebieden geen zeebaars in bezit mogen hebben. De zogenoemde "baglimit" is dus 0. Het verbod op het in bezit hebben van zeebaars geldt ook voor de binnenwateren die in open verbinding staan met de zee, kustwateren of zeegebieden tot maximaal 30 kilometer landinwaarts (art. 120 Uitvoeringsregeling zeevisserij).
Het verbod op het in bezit hebben van zeebaars geldt ook voor recreatieve visserij met staand want.
Voor alle vormen van recreatieve visserij geldt dat verkoop van vis verboden is.
Hoge boetes zeebaars
Daarnaast zijn er overtredingen waarvoor de Officier van Justitie per geval bepaalt hoe hoog het boetebedrag wordt. Bijvoorbeeld voor het in bezit hebben van vis tijdens een voor die soort gesloten periode en het in bezit hebben van ondermaatse vis. Let op: dat kan aardig in de papieren lopen. Voor het in bezit hebben van zeebaars (waarvoor in heel 2018 een terugzetverplichting geldt) kan de boete bijvoorbeeld oplopen tot 1.000 euro met daarbovenop 40 euro per kilo vis. In het Rotterdamse havengebied is onlangs iemand getrakteerd op een prent van 1.030 euro voor het in bezit hebben van één zeebaars.

Tot zover, Tight Lines, Jan, Marius en Chris

 

Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan via deze site. Als u rechtsboven klikt komt u in het formulier om u op te geven.

Als u meer informatie over het lidmaatschap wenst klikt u op deze link.

Volg GHV

U kunt onze vereniging ook volgen via Facebook en Instagram.

Klik op de logo's om verbinding te maken.

facebook twitter

Fotogalerij

Er gebeurt veel in de vereniging.

Op deze pagina ziet u een overzicht van een aantal fotoalbums van onze activiteiten en foto's van vissen die door onze leden gevangen zijn.