Aanleg vissenbossen Blauwe Loper Ypenburg

AANLEG VISSENBOSSEN

Onlangs zijn op het water de Blauwe Loper in het Haagse stadsdeel Ypenburg zogenaamde vissenbossen aangelegd. Vissenbossen zijn onderwaterstructuren van takkenbossen. Het vissenbos dient ter verbetering van schuilmogelijkheden en opgroeigebied voor jonge vis, als paaisubstraat voor diverse vissoorten en het zorgt voor een toename van de productie van natuurlijk visvoedsel.
De vissenbossen zijn rond drie eilandjes aangelegd. Ze bestaan uit dubbele rijen van kastanje palen met daartussen daartussen grove wilgentakken (3- tot 4-jarig wilgenhout). In totaal is 80 meter vissenbos aangelegd.

Helder water
Op veel wateren is de visstand in de afgelopen jaren afgenomen als gevolg van het terugdringen van voedingsstoffen in het water zoals fosfaten en nitraten. Het water is hierdoor geleidelijk aan steeds helderder en plantenrijker geworden. Minder voedingsstoffen in het water betekent uiteindelijk ook minder aanbod van visvoedsel en dus minder vis in het water. Hoewel de waterkwaliteit verbeterende maatregelen van de waterschappen als doel hebben om een meer gevarieerde en meer plantenminnende visstand te krijgen, lukt dat nog niet altijd even goed. De jonge vissen krijgen onvoldoende kansen om te overleven en door te groeien naar volwassen vis.

Schuilmogelijkheden
Een belangrijke oorzaak is vooral het ontbreken van voldoende schuilmogelijkheden in de winterperiode wanneer de onderwaterplanten grotendeels zijn afgestorven. Het aanbrengen van natuurlijke houtstructuren onder water biedt dan extra bescherming voor jonge vis tegen roofvissen en vooral ook tegen jagende aalscholvers.
Maar ook in andere jaargetijden hebben de vissenbossen een goede uitwerking op de visstand. In het voorjaar zetten paaiende vissen hun eitjes af tegen de houtstructuren. Het uitkomende visbroed vindt goede schuilplaatsen tussen de takkenbossen. En de opgroeiende vissen doen zich tegoed aan een lekkernij van algjes, slakjes, wormpjes, mosseltjes en insectenlarven die zich op en tussen de takken ophouden.

Sportvissers
Voor sportvissers heeft het gebrek aan schuilmogelijkheden in het heldere water geleid tot een afname van de vangsten en daarmee mogelijk ook tot minder plezier bij het uitoefenen van hun hobby. Om ook de sportvissers weer betere kansen op goede vangsten te bieden, zijn de vissenbossen in de Blauwe Loper mede aangelegd met subsidie van de overkoepelende federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland.
De ’s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging heeft het gehele project in samenwerking met de gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland voorbereid. De uitvoering is gedaan door onderzoeks- en adviesbureau Visserij Service Nederland uit Groot-Ammers.

Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan via deze site. Als u rechtsboven klikt komt u in het formulier om u op te geven.

Als u meer informatie over het lidmaatschap wenst klikt u op deze link.

Volg GHV

U kunt onze vereniging ook volgen via Facebook en Instagram.

Klik op de logo's om verbinding te maken.

facebook twitter

Fotogalerij

Er gebeurt veel in de vereniging.

Op deze pagina ziet u een overzicht van een aantal fotoalbums van onze activiteiten en foto's van vissen die door onze leden gevangen zijn.