IN MEMORIAM JOOP FORTUIN

IN MEMORIAM JOOP FORTUIN

Vandaag ontvingen wij het droevige bericht dat onze oud-voorzitter en erelid Joop Fortuin op 80-jarige leeftijd is overleden. Wij wisten sinds kort dat het niet best ging met Joop, maar als dan toch het bericht van zijn overlijden je bereikt, komt dat als een schok. Joop heeft veel voor onze vereniging betekend.

Samen met de vorig jaar overleden Jos Vanrunxt was Joop een van de drijvende krachten achter de commissie Werphengelsport, de voorloper van de huidige commissie Vliegvissen, die eind jaren '70 werd opgericht. Onder de bezielende leiding van Joop werden lezingen, diaseries door landelijk bekend staande sportvissers en de jaarlijkse veiling van tweedehands hengelsportartikelen georganiseerd en druk bezocht.
Van Joop en Jos heb ik zelf tijdens speciale cursusavonden het werpen met de vliegvishengel geleerd. Dat leidde ertoe dat wij samen in 1981 deel uitmaakten van het GHV/NVVS-team dat in Echternach wereldkampioen vliegvissen werd. In 1983 was Joop een van de drijvende krachten achter het in gebruik nemen van de clubkelder aan de Meppelweg. De activiteitenavonden werden alleen nog maar leuker!

In die tijd werkte Joop al geruime tijd bij de Directie Visserij van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Een van zijn "bazen" in die tijd was de bekende visserijbioloog en vliegvisser - en mijn eerste leermeester op het vakgebied van het visstandbeheer - Henk Bouquet. Die twee konden heel goed met elkaar door een deur; niet zo gek natuurlijk met dezelfde voorliefde voor het vliegvissen. Later werd Joop daar nog Visserijkundig Ambtenaar. In die functie bouwde hij in het Zuidhollandse een groot relatienetwerk op bij beroepsvissers en hengelsportverenigingen.

Na zijn pensionering trad Joop toe tot het bestuur van onze vereniging en werd al snel voorzitter. In die functie heeft hij onder andere mogen meemaken dat wij het Haagse gemeentewater konden gaan huren. Ook was hij vaak te vinden op hengelsportbeurzen waar hij vele malen de helpende hand bood in de stand van de toenmalige NVVS. Na zijn aftreden als voorzitter van de GHV in 2007 werd Joop in de ALV van mei 2008 benoemd tot erelid van de vereniging. We hebben Joop daarna nog vele malen op onze ledenvergaderingen of bij andere activiteiten mogen begroeten.

Joop bedankt voor al jouw bijdragen aan de GHV en de sportvisserij!
Namens het bestuur wens ik ook zijn vrouw Marijke, dochter Wendy en andere familieleden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Ton van der Spiegel, voorzitter

Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan via deze site. Als u rechtsboven klikt komt u in het formulier om u op te geven.

Als u meer informatie over het lidmaatschap wenst klikt u op deze link.

Volg GHV

U kunt onze vereniging ook volgen via Facebook en Instagram.

Klik op de logo's om verbinding te maken.

facebook twitter

Fotogalerij

Er gebeurt veel in de vereniging.

Op deze pagina ziet u een overzicht van een aantal fotoalbums van onze activiteiten en foto's van vissen die door onze leden gevangen zijn.