Landelijk is er sinds 1 oktober 2012 het één en ander veranderd in visserijland, het zat er al een tijdje aan te komen.

Met name aan het nachtvissen willen we nog wat extra aandacht geven hieronder. Via deze link is het hele verhaal duidelijk te lezen met betrekking tot landelijke en federatief beleid.

Het gaat hier dus om de wateren die zijn vermeld in de Landelijke Lijst van Viswateren. Voor onze regio is van belang dat de al jaren bestaande aparte vergunning van de Federatie (voor een aantal GZH-wateren) komt te vervallen; deze wordt opgenomen in de landelijke toestemming, maar ook van belang, met aangepaste maanden van toestemming: 1 maart - 31 oktober. Ook op de site van Sportvisserij Nederland staat nuttige informatie op deze link. De nachtvistoestemming en 3e hengeltoestemming is hier aan te vragen.

Wel moeten we duidelijk onderscheid maken tussen de wateren opgenomen in de Landelijke Lijst van Viswateren en de wateren van de G3 (HSV Groot Rotterdam, SVBD en GHV). Dit zijn grotendeels niet dezelfde wateren (behalve de paar door onze vereniging ingebrachte wateren). Voor de GHV geldt dat wij voorlopig geen aparte nachtvistoestemming gaan uitgeven voor onze verenigingswateren. Wij hanteren dus de nieuwe wettelijke regels dat er van 1 januari t/m 31 december gedurende de nachtelijke uren kan worden gevist tenzij expliciet voor een viswater vermeld in ons lijst van viswateren is aangegeven dat nachtvisserij niet is toegestaan.

Wij volgen wel op de voet wat er speelt en het kan er toe leiden dat we moeten gaan beperken en/of uitsluiten. In elk geval is het nachtvissen in de polderwateren uitgesloten, tenzij men expliciet ook toestemming van de eigenaar/boer heeft. Ook zijn kwetsbare wateren zoals de plasjes van het Spookverlaat en Fortgracht Wierickerschans van de nachtvisserij uitgesloten.  Bovendien handhaven we de aparte Nachtviskaart  en –regels van de Oude Rijn. Wil je hier het hele jaar nachtvissen heb je de GHV-Nachtviskaart nodig. Te bestellen via de site. Op de site bij Informatie zullen we ook het laatste nieuws m.b.t. nachtvissen blijven vermelden.

Wij gaan voorlopig niet mee met het vrijgeven van de derde hengel omdat we vinden dat we daar geen geschikt water voor hebben als vereniging.

Kort gezegd:

  • Er mag er nu gericht en actief op meerval gevist worden;
  • De eerdere gesloten tijd voor worm is geschrapt;
  • Het eerder wettelijk toegestane nachtvissen in de maanden juni, juli en augustus is nu uitgebreid tot het hele jaar zonder dat er apart ontheffing voor moet worden aangevraagd bij het ministerie. Het is NIET toegestaan om gedurende de nacht binnen een afstand van 25 meter van bewoonde bebouwing te vissen. Hierbij dient men tevens bij gebruik van een beetverklikker deze zoveel mogelijk te dempen.;
  • De gesloten tijd voor snoek is ingekort van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei;
  • Verder zijn er nog een aantal wijzigingen die wat minder relevant zijn; deze staan binnenkort in de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013, die samen met de VISpas verzonden gaat worden.

pic1235397263

 

Specimen NachtviskaartKLIK HIER OM UW NACHTVISKAART VOOR DE OUDE RIJN (binnen de grenzen van de gemeente Bodegraven) AAN TE VRAGEN VIA ONS CONTACTFORMULIER.

Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan via deze site. Als u rechtsboven klikt komt u in het formulier om u op te geven.

Als u meer informatie over het lidmaatschap wenst klikt u op deze link.

Volg GHV

U kunt onze vereniging ook volgen via Facebook en Instagram.

Klik op de logo's om verbinding te maken.

facebook twitter

Fotogalerij

Er gebeurt veel in de vereniging.

Op deze pagina ziet u een overzicht van een aantal fotoalbums van onze activiteiten en foto's van vissen die door onze leden gevangen zijn.